Zobacz nowe serwisy Kulturalnej Polski! BalladynaKordian
Streszczenia, opracowania lektur

Cytaty

Juliusz Słowacki

Sortuj: tytuł  •  motyw

Dodaj cytat

utwórcytatmotyw
Beniowski - PIEŚŃ DRUGA"Wallenrodyczność czyli wallenrodyzm [...]
Wprowadził pewny do zdrady metodyzm."
zdrada  
ODA DO WOLNOŚCI"Witaj, wolności aniele,
Nad martwym wzniesiony światem!"
wolność / niepodległość  
ODA DO WOLNOŚCI"Godnym jest oczu Boga wolnych ludzi plemię,"wolność / niepodległość  
HYMN (BOGURODZICA)"Bogarodzico!
Wolnego ludu spiew
Zanieś przed Boga tron."
wolność / niepodległość  
HYMN (BOGURODZICA)"Bogarodzico! Dziewico!
Słuchaj nas, Matko Boża,
To ojców naszych spiew,
Wolności błyszczy zorza,
Wolności bije dzwon
I wolnych płynie krew,"
wolność / niepodległość  
UŁAMEK Z GRECKIÉJ PODRÓŻY GRÓB AGAMEMNONA"O! Polsko! póki ty duszę anielską
Będziesz więziła w czerepie rubasznym,
Poty kat będzie rąbał twoje cielsko,
Poty nie będzie twój miecz zemsty strasznym,
Poty mieć będziesz hyjenę na sobie,
I grób - i oczy otworzone w grobie."
wolność / niepodległość  
Kordian - AKT II"Jam jest posąg człowieka na posągu świata."władza  
TESTAMENT MÓJ"Lecz zaklinam - niech żywi nie tracą nadziei
I przed narodem niosą oświaty kaganiec;
A kiedy trzeba - na śmierć idą po kolei,
Jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec!..."
walka  
Brak utworu"Choćby ta ziemia gnać miała
Za mną szczękami kajdanów
Nawet w żywot najdalszy:
Muszę trwać przy mojej wierze,
Bo ona mnie jedna strzeże,
Słońce nadzieją roznieca,
Słońcem w męczeństwie oświeca...
I to jest moja poetycka droga
Uczynić z życia poemat dla Boga."
twórczość / poezja  
Beniowski - PIEŚŃ PIĄTA"Strofa być winna taktem, nie wędzidłem"twórczość / poezja  
ROZŁĄCZENIE"Rozłączeni - lecz jedno o drugim pamięta;"tęsknota  
HYMN (SMUTNO MI BOŻE)"Wiem, że mój okręt nie do kraju płynie,
Płynąc po świecie"
tęsknota  
HYMN (SMUTNO MI BOŻE)"Żem prawie nie znał rodzinnego domu,
Żem był jak pielgrzym, co się w drodze trudzi
Przy blaskach gromu,
Że nie wiem, gdzie się w mogiłę położę,
Smutno mi, Boże!"
tęsknota  
Brak utworu"Nie czas żałować róż, gdy płoną lasy."przysłowia / mądrości ludowe  
HYMN (SMUTNO MI BOŻE)"Wiem, że mój okręt nie do kraju płynie,
Płynąc po świecie"
pielgrzym / podróżnik / podróż  
HYMN (SMUTNO MI BOŻE)"Żem prawie nie znał rodzinnego domu,
Żem był jak pielgrzym, co się w drodze trudzi
Przy blaskach gromu,
Że nie wiem, gdzie się w mogiłę położę,
Smutno mi, Boże!"
pielgrzym / podróżnik / podróż  
HYMN (SMUTNO MI BOŻE)"Żebym był jak pielgrzym, co się w drodze trudzi
Przy blaskach gromu"
pielgrzym / podróżnik / podróż  
UŁAMEK Z GRECKIÉJ PODRÓŻY GRÓB AGAMEMNONA"Polsko! lecz ciebie błyskotkami łudzą;
Pawiem narodów byłaś i papugą,
A teraz jesteś służebnicą cudzą."
ojczyzna / Polska / Polacy  
UŁAMEK Z GRECKIÉJ PODRÓŻY GRÓB AGAMEMNONA"O! Polsko! póki ty duszę anielską
Będziesz więziła w czerepie rubasznym,
Poty kat będzie rąbał twoje cielsko,
Poty nie będzie twój miecz zemsty strasznym,
Poty mieć będziesz hyjenę na sobie,
I grób - i oczy otworzone w grobie."
ojczyzna / Polska / Polacy  
Beniowski - PIEŚŃ TRZECIA"Biada, kto daje ojczyźnie pół duszy,
a drugie pół dla szczęścia zachowa."
ojczyzna / Polska / Polacy  
Brak utworu"Szli krzycząc: 'Polska! Polska'[...]
Wtem Bóg z Mojżeszowego pokazał się krzaka,
Spojrzał na te krzyczące i zapytał:'Jaka?'"
ojczyzna / Polska / Polacy  
Kordian - AKT II"Polska Winkelriedem narodów"ojczyzna / Polska / Polacy  
TESTAMENT MÓJ"Lecz zaklinam - niech żywi nie tracą nadziei
I przed narodem niosą oświaty kaganiec;
A kiedy trzeba - na śmierć idą po kolei,
Jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec!..."
nadzieja  
Anhelli - ROZDZIAŁ II"Ale miejcie nadzieję, bo nadzieja przejdzie z was do przyszłych pokoleń i ożywi je; ale jeśli w was umrze, to przyszłe pokolenia będą z ludzi martwych."nadzieja  
ROZŁĄCZENIE"Rozłączeni - lecz jedno o drugim pamięta;"miłość  
Brak utworu"Dziwne, że się ludzie boją
Ludzi jak Boga i więcej niż Boga."
człowiek  
Brak utworu"Choćby ta ziemia gnać miała
Za mną szczękami kajdanów
Nawet w żywot najdalszy:
Muszę trwać przy mojej wierze,
Bo ona mnie jedna strzeże,
Słońce nadzieją roznieca,
Słońcem w męczeństwie oświeca...
I to jest moja poetycka droga
Uczynić z życia poemat dla Boga."
Bóg / wiara  
Beniowski - PIEŚŃ DRUGA"Trochę w tej mowie niegramatycznościów."  


Dodaj cytatyMenu:

Cytaty, sentencje

Linki:
Adam Mickiewicz
Adam Asnyk
Cyprian Kamil Norwid
Fotografia ślubna
Cierpienia młodego Wertera
Granica
Kordian   

.:: top ::.
Copyright slowacki.kulturalna.com
Wydawca: Olsztyńskie Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych - Kulturalna Polska
współpracaautorzykontakt