Zobacz nowe serwisy Kulturalnej Polski! BalladynaKordian
Streszczenia, opracowania lektur

WIERSZE 1830-1840

ODA DO WOLNOŚCI
SUMNIENIE
OSTATNIE WSPOMNIENIE DO LAURY
NA SPROWADZENIE PROCHÓW NAPOLEONA
LIST DO ALEKSANDRA H.
UŁAMEK Z GRECKIÉJ PODRÓŻY GRÓB AGAMEMNONA
[W SZTAMBUCHU MARII WODZIŃSKIEJ]
ROZŁĄCZENIE
STOKRÓTKI
CHMURY
RZYM
[ROZMOWA Z PIRAMIDAMI]
[O GIBELINIE, LAUROWY UPIORZE]
UŁAMKI
[CZYŻ DLA ZIEMSKIEGO TUTAJ WOJOWNIKA...]
[W ALBUMIE ELIZY BRANICKIEJ: PÓŹNIEJSZEJ KRASIŃSKIEJ]
[POLSKA! POLSKA! O! KRÓLOWA...]
[ANIOŁY STOJĄ NA RODZINNYCH POLACH]
DO PANI JOANNY BOBROWEJ
DO Z. KRASIŃSKIEGO
HYMN (SMUTNO MI BOŻE)

POEZJE ULOTNE W CZASIE REWOLUCJI POLSKIEJ I PO JEJ UPADKU PISANE

HYMN (BOGURODZICA)
KULIK
PIEŚŃ  LEGIJONU LITEWSKIEGO
DUMA O WACŁAWIE RZEWUSKIM
PARYŻ

WIERSZE PO 1840

[MÓJ ADAMITO - WIDZISZ, JAK TO TRUDNE...]
[POLSKO, OJCZYZNO! PADAJ ZE MNĄ NA KOLANA...]
[PRZEZ FURIE JESTEM TARGAN JA, ORFEUSZ...]
[W PAMIĘTNIKU ZOFII BOBRÓWNY]
[DO LUDWIKI BOBRÓWNY]
[DZIECINA LOLKA NA RZYMSKICH MOGIŁACH...]
[KIEDY SIĘ W NIEBIE GDZIE ZEJDZIEMY SAMI...]
DO PASTERECZKI, SIEDZĄCEJ NA DRUIDÓW KAMIENIACH W PORNIC NAD OCEANEM
MATECZNIK
[TO BYŁO W DUCHU, OJCZE! A TYMCZASEM...]
ZACHWYCENIE
[RADUJCIE SIĘ, PAN WIELKI NARODÓW NADCHODZI...]
[NA DRZEWIE ZAWISŁ WĄŻ...]
[BÓG DUCH, INNEGO ZWAĆ NIE BĘDZIECIE...]
[TAKIEGO LUDÓW W SOBIE PRZERAŻENIA...]
[ŚNI MI SIĘ JAKAŚ WIELKA A PRZEZ WIEKI IDĄCA...]
[VIVAT POZNAŃCZANIE!]
[SOWIŃSKI W OKOPACH WOLI]
[NASTAŁ, MÓJ MIŁY, WIEK ESCHYLESOWY...]
[JEŻELI KIEDY - W TEJ MOJEJ KRAINIE...]
USPOKOJENIE
[DUSZA SIĘ MOJA ZAMYŚLA GŁĘBOKO...]
[MÓJ KRÓL, MÓJ PAN - TO NIE MOCARZ ŻADNY...]
[ANIOŁ OGNISTY - MÓJ ANIOŁ LEWY...]
[PRZEMÓWIŁ, STRZELIŁ I OD KULI GINIE...]
[NIEDAWNO JESZCZE - KIEDYM SPOCZYWAŁ USPIONY...]
WSPOMNIENIE PANI DE ST. MARCEL Z DOMU CHAUVEAUX
[WIELCYŚMY BYLI I ŚMIESZNIŚMY BYLI...]
[DAJCIE MI TYLKO JEDNE ZIEMI MILĘ...]
[KIEDY PRAWDZIWIE POLACY POWSTANĄ...]
DO FRANCISZKA SZEMIOTHA
[JEST NAJSMUTNIEJSZA GODZINA NA ZIEMI...]
[DAJĘ WAM TĘ OSTATNIĄ KORONĘ PAMIĄTEK...]
[PRZY KOŚCIOŁKU...]
SEN Z 30 NA 31 STYCZNIA 1847 R.
[PANIE! JEŻELI ZAMKNIESZ SŁUCH NARODU...]
DO MICHAŁA ROLA SKIBICKIEGO
DO AUTORA SKARG JEREMIEGO
DO HR. GUSTAWA OL[IZARA] PODZIĘKOWANIE ZA WYSTRZYŻYNKĘ Z GWIAZDECZKĄ I KRZEMIEŃCEM
[O POLSKO MOJA! TYŚ PIERWSZA ŚWIATU...]
[BARANKI MOJE...]
[DO LUDWIKA NORWIDA]
[W CIEMNOŚCIACH POSTAĆ MI STOI MATCZYNA...]
PROROCTWO
[JAK DAWNIEJ - OTO STOJĘ NA RUINACH...]
[WIENIEC ZWIĄZANO Z RZECZY PRZEKLĘTYCH...]
[O! NIESZCZĘŚLIWA! O! UCIEMIĘŻONA...]
[WYJDZIE STU ROBOTNIKÓW...]
[GDY NOC GŁĘBOKA WSZYSTKO USPI I ONIEMI...]
[DO MATKI]
[LOS MIĘ JUŻ ŻADEN NIE MOŻE ZATRWOŻYĆ...]
[POŚRÓD NIESNASKÓW - PAN BÓG UDERZA...]
[KIEDY PIERWSZE KURY PANU SPIEWAJĄ]
[I WSTAŁ ANHELLI Z GROBU - ZA NIM WSZYSTKIE DUCHY...]
[A JEDNAK JA NIE WĄTPIĘ - BO SIĘ PORA ZBLIŻA...]
[NARODY LECZ...]

ANHELLI

Stefanowi H.

na
pamiątkę spotkania się w Ziemi
Świętéj i pod górami
Libanu


Anhelli - ROZDZIAŁ I
Anhelli - ROZDZIAŁ II
Anhelli - ROZDZIAŁ III
Anhelli - ROZDZIAŁ IV
Anhelli - ROZDZIAŁ V
Anhelli - ROZDZIAŁ VI
Anhelli - ROZDZIAŁ VII
Anhelli - ROZDZIAŁ VIII
Anhelli - ROZDZIAŁ IX
Anhelli - ROZDZIAŁ X
Anhelli - ROZDZIAŁ XI
Anhelli - ROZDZIAŁ XII
Anhelli - ROZDZIAŁ XIII
Anhelli - ROZDZIAŁ XIV
Anhelli - ROZDZIAŁ XV
Anhelli - ROZDZIAŁ XVI
Anhelli - ROZDZIAŁ XVII

Beniowski

POEMA. PIĘĆ PIERWSZYCH PIEŚNI.

Beniowski - PIEŚŃ PIERWSZA
Beniowski - PIEŚŃ DRUGA
Beniowski - PIEŚŃ TRZECIA
Beniowski - PIEŚŃ CZWARTA
Beniowski - PIEŚŃ PIĄTA

Balladyna

opracowanie znajdziesz na stronie: Balladyna


Balladyna - KOCHANY POETO RUIN!
Balladyna - OSOBY:
Balladyna - Akt pierwszy
Balladyna - Akt drugi
Balladyna - Akt trzeci
Balladyna - Akt czwarty
Balladyna - Akt piąty
Balladyna - Epilog

Kordian

opracowanie znajdziesz na stronie: Kordian


Kordian - MOTTO
Kordian - PRZYGOTOWANIE
Kordian - PROLOG
Kordian - AKT I
Kordian - AKT II
Kordian - AKT III

Utwory wybrane

"Sonety"
*** (Miło po listku rwać niepełną stokroć)
GENEZIS Z DUCHA
ODPOWIEDŹ NA PSALMY PRZYSZŁOŚCI SPIRYDIONOWI PRAWDZICKIEMU
OJCIEC ZADŻUMIONYCH W El-Arish
SONET
TESTAMENT MÓJ


Menu:

Cytaty, sentencje

Linki:
Adam Mickiewicz
Adam Asnyk
Cyprian Kamil Norwid
Fotografia ślubna
Cierpienia młodego Wertera
Granica
Kordian   

.:: top ::.
Copyright slowacki.kulturalna.com
Wydawca: Olsztyńskie Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych - Kulturalna Polska
współpracaautorzykontakt